slogan công ty

Thông báo khách hàng trong nước

Kính gửi: Quý khách hàng trong nước

Thực hiện (1) Nghị quyết số 12/NQ – HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị; (2) Thông báo kết luận số 16/TB – HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty CP VRG Khải Hoàn (sau đây gọi tắt là “VRG Khải Hoàn”). Ban điều hành công ty xin thông báo về một số nội dung lưu ý, thay đổi liên quan đến hoạt động mua bán sản phẩm găng tay y tế, như sau:

1. Mục tiêu của VRG Khải Hoàn hướng tới người tiêu dùng cuối cùng là các bệnh viện, hiệu thuốc, phòng khám… trong nước. Đề nghị Quý khách hàng khi mua sản phẩm của VRG Khải Hoàn cho mục tiêu thương mại cần thực hiện đúng Chỉ thị số 15/CT - TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid - 19, không găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật.

2. Do Công ty vẫn gặp khó khăn về tài chính trong khi nhu cầu về vốn lưu động tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trước mắt, VRG Khải Hoàn đề nghị Quý khách hàng hỗ trợ thanh toán dứt điểm công nợ và thực hiện thanh toán 100% tiền hàng trước khi giao nhận hàng hóa. Thời gian thực hiện từ 01/7/2020; nếu có thay đổi về chính sách thanh toán trong bán hàng, VRG Khải Hoàn sẽ thông báo tới Quý khách hàng sau.

Trên đây là một số nội dung lưu ý, thay đổi liên quan đến hoạt động thương mại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa găng tay y tế của VRG Khải Hoàn. Kính mong Quý khách hàng xem xét, hỗ trợ. Xin cảm ơn về sự tín nhiệm và hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tải bản scan của thông báoSản phẩm

  • ISO 9001:2015
  • GMP certificate
  • ISO 13485:2016
  • ISO 22000:2005
  • SA 8000:2014
  • FDA510K
  • QUATEST3 - ASTM D 3578-05
  • Free Sale's Certificate
  • Circulation Certificate
Lượt truy cập: 2940861 | Đang online: 32
icon (+84)(274)3591220